GebitssaneringBijdrage van: dr. Ingrid Bartels bij I-dentity

Een fantastisch gebit op maat…
Elke architect weet dat het succes van zijn bouwwerk afhankelijk is van een zeer zorgvuldige planning. Dat is in de tandheelkunde niet anders. Een perfect gebit en een optimale functie ervan krijgt de tandarts niet zonder een gedetailleerd behandelplan. Waarom niet? Uit ervaring weten wij dat kleine missers bij reconstructie van tanden kunnen leiden tot niet meer op elkaar passende tandrijen. Of dat een slecht passende vulling of kroon een ongelijkmatige verdeling van de kauwkracht kan veroorzaken waardoor een verkeerde belasting van het kaakgewricht ontstaat: kaakspieren proberen het onjuist functionerende contact te verhelpen dat zorgt voor een spieroverspanning. De kans dat een dergelijk proces een kettingreactie veroorzaakt en vanaf de nek doorgaat naar de schouderspieren en eindigt in de rug is niet ondenkbaar.

Slecht op elkaar passende tandrijen kunnen naast het verlies van tandglazuur door tanden knarsen, ook hoofdpijn en/of rugklachten tot gevolg hebben.

Om dit te voorkomen, moet de tandarts v��r het begin van de behandeling een diagnose over de staat van uw gebit stellen en de daarbij horende behandelstappen vastleggen en met u bespreken.

Vragen als ‘Heb ik voor een optimaal resultaat ook een orthodontistische behandeling nodig?’ of ‘Moeten de kauwoppervlakken van mijn gezonde kiezen een andere vorm krijgen, zodat mijn boven- en onderkaak beter op elkaar aansluiten?’ kan dr. Ingrid Bartels pas beantwoorden na een uitgebreide analyse van de esthetische en functionele situatie van uw gebit.

Na de analyse krijgt u de behandelmethoden op een gevisualiseerde wijze gepresenteerd. Dit doet dr Bartels door het te verwachten resultaat met speciale esthetische-wax op een model van uw gebit te modelleren. Hierbij wordt gesproken over een “wax-up.” Deze simulatie wordt in kunststof omgezet en in de mond geplaatst. Hierdoor kunt u goed zien hoe uw gebit eruit komt te zien als dr. Bartels u behandeld heeft. Kortom, het succes van uw behandeling is vooraf zichtbaar. U kunt tevens in goed overleg met de tandtechnieker de esthetische details van uw tanden verder bespreken.

Door deze zorgvuldige behandeling van dr. Bartels bereikt u het gewenste resultaat van uw gebit.

Esthetische Analyse
De esthetische analyse in relatie tot uw gezicht is de eerste stap in de behandeling. De tanden die bij een brede glimlach zichtbaar worden zijn hierbij het eerste aan de beurt. Belangrijke vraag hierbij is: Wat stoort u aan uw gebit? En wat verstoort de harmonie van het gebit? Wat wilt u bereiken en is dit mogelijk?

De wetten van de esthetiek zijn voor ons de basis van de behandeling.

Horizontale en verticale lijnen
Bij een perfect esthetische behandeling is het zoeken naar de symmetrie van tanden in de linker- en rechter helft van het gezicht. Dr. Bartels begint met een uitgebreide gezichtsdiagnose waardoor de middenlijn van uw gezicht bepaald wordt. Relevante ori�ntatiepunten voor haar zijn: het gedeelte tussen uw pupillen, het puntje van neus en kin. Ook belangrijk is de tussenruimte tussen de middelste tanden in de bovenkaak.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de horizontale lijnen in het gezicht, bestaande onder andere uit de bipupillarline. Dit zijn de verbindingslijnen die lopen door het midden van de oogpupillen. Dr. Bartels kijkt daarbij naar de verhouding met de rij tanden in de bovenkaak. Wanneer deze lijnen parallel lopen is een esthetische ingreep mogelijk. Dit wordt complexer als de gezichtslijnen niet parallel lopen.

Dr. Bartels kan de lijn van de tanden en van het tandvlees corrigeren, maar niet uw gezichtsdelen. Maar, als uw last heeft van bijvoorbeeld scheef staande ogen zoekt dr. Bartels samen met u naar een oplossing daarvoor. Deze is gebaseerd op de lijn van uw tanden, de lijn van uw ogen en/of die van uw mondhoeken. Hierbij wordt gekeken naar het meest optimale resultaat.

De lachlijnen
Bij een mooie glimlach loopt de incisaallijn van de boventanden parallel met de lijn van de onderlip. Vaak loopt deze lijn recht in vergelijking met uw onderlip. In een harmonisch gebit is het tandvlees maar een enkele millimeter zichtbaar. Bij sommige mensen is te veel tandvlees zichtbaar of lijkt de lijn door vrij liggende tandhalzen niet harmonisch. Deze factoren worden zichtbaar bij een uitgebreide analyse van de lachlijnen.

foto

Vorm en lengte van de tanden
Past uw vorm en afmeting van uw tanden bij uw leeftijd, sekse en persoonlijke voorkeur? Klopt de verhouding tussen de lengte en breedte van uw tanden? In de cosmetische tandheelkunde wordt gesproken over een harmonieus beeld van het gebit als de twee centrale tanden (voortanden) iets langer zijn, dan hun directe buren: de laterale tanden.

foto

Scheefstaande tanden
In een ideaal en perfect gevormd gebit zijn de tanden keurig op elkaar aangesloten, vergelijkbaar met parels in een parelketting. Scheefstaande, gedraaide of gekantelde tanden kunnen wellicht storend zijn wat zorgt voor een niet harmonisch beeld.

foto

Functieanalyse in relatie tot kaakgewricht een onderkaak
De natuur heeft het gebit en het daaromheen gebouwde kauwsysteem op de micrometer nauwkeurig gebouwd. Een vereiste voor een optimale kauwfunctie is een perfect op elkaar afgestemd gebit te vergelijken met kleine tandradjes van een klokwerk die precies in elkaar passen en daarbij horend functioneren. Om fouten bij het plannen en vervaardigen van een uitgebreide gebitssanering te voorkomen of al langer bestaande disfuncties te corrigeren is een uitgebreid onderzoek vereist. Vooral als bij het uitvoeren van de behandeling zo min mogelijk van de tanden afgeslepen zal gaan worden, heeft dr. Ingrid Bartels een uiterst precies en nauwkeurig gnathologisch analyse instrument nodig. U wordt via een meetboog verbonden met een computer waarbij uw individuele kauwbewegingen en de kracht die op tanden en kaakgewricht staan precies geanalyseerd en gedocumenteerd worden. foto
foto

De voornaamste taak van de kiezen is het voedsel klein malen. De knobbels en fijne fissuren moeten vandaar uit soepel over elkaar heen glijden. Voor- terug en zijwaartse bewegingen van de onderkaak moeten zonder belemmeringen mogelijk zijn. Elk verkeerd contact of blokkering in de zijwaartse beweging, bijvoorbeeld door een te hoge of verkeerd staande knobbel, kan leiden tot een overbelasting van het gehele kauwsysteem. Dit heeft zijn weerslag op spieren, kaakgewrichten tanden en kiezen.

In de buurt van het kaakgewricht is de kracht tenslotte vele malen hoger dan in de buurt van de tanden. U kunt het proces het makkelijkst vergelijken met een schaar: de snijkracht is veel groter ter plekke van het gewricht, dan bij de punt van de schaar.

Steeds meer mensen hebben last van craniomandibulaere dysfunctie (CMD) door een verkeerde functie van kaakgewricht en kauwspieren. Het CMD- symptoom uit zich door tandenknarsen, slaapstoornissen, hoofdpijn, migraine, oorgeluid, rugklachten en andere chronische pijnen. Deze pijnen worden echter niet vaak in samenhang gebracht met het disfunctioneren van het kauwsysteem. De oorzaak kan liggen in een te hoog geplaatste vulling of kroon, een slecht passend kunstgebit en implantaten die niet op de juiste plek geplaatst zijn.

Wat kunt u eraan doen?
De juiste beet
Een optimale functie van uw gebit en kaakgewrichten zijn voorwaardelijk voor uw welzijn en uw gezonde gevoel!
Door ondersteuning van manuele en instrumentele functiediagnostiek en therapie is het vaak mogelijk het kaakgewricht en alle functioneel daarmee verbonden structuren in het lichaam te behandelen. Na de diagnose maakt dr.Bartels een individueel behandelplan op. Naast tandheelkundige verrichtingen kunnen spieroefeningen, opbeetplaatjes en/of manuele therapie nodig zijn. Als u vrij bent van klachten worden tanden en kiezen orthodontisch of door vullingen, kronen en bruggen in de juiste vorm gebracht. U zult merken dat door deze complete behandeling uw klachten verdwenen zullen zijn.

Een complete gebitssanering uitgevoerd op bovenstaande wijze voorkomt lichamelijke klachten in de toekomst.